آتش زدن کاه و کلش محصول برنج مصداق آلودگی محیط زیست است
آتش زدن کاه و کلش محصول برنج مصداق آلودگی محیط زیست است

دادستان لنگرود، با بیان اینکه چند سالی است پس از برداشت برنج براساس تجارب گذشته کاه و کلش و ضایعات آن سوزانده می شود، گفت: این موضوع باعث از بین رفتن سرمایه ملی و به طور کلی موجب آلودگی محیط زیست و تهید علیه بهداشت عمومی می گردد. به گزارش لاهیج دیلم ، سید هاشم میرحسینی در […]

دادستان لنگرود، با بیان اینکه چند سالی است پس از برداشت برنج براساس تجارب گذشته کاه و کلش و ضایعات آن سوزانده می شود، گفت: این موضوع باعث از بین رفتن سرمایه ملی و به طور کلی موجب آلودگی محیط زیست و تهید علیه بهداشت عمومی می گردد.

به گزارش لاهیج دیلم ، سید هاشم میرحسینی در گفت وگویی، با اشاره به ماده ۲۰ قانون هوای پاک، اظهار کرد: انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مفاد ماده قانونی مذکور را به طرق مقتضی به اطلاع بهره برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود، با بیان اینکه طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب اشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام و استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد، گفت: مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

میرحسینی ادامه داد: طبق تبصره های ماده یاد شده تشخیص اینکه اقدام مذبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود یا خیر و نیز اعلام جرم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی منظور از آلودگی محیط زیست را به معنی پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد، دانست.

دادستان لنگرود با اشاره به آغاز فصل برداشت برنج در شالیزارهای سطح شهرستان، عنوان کرد: شاه تولید کاه و کلش به عنوان یکی از محصولات فرعی شالیزارها هستیم که نقش مهمی در تامین غذای دام و نیز تامین ماده اولیه برخی از واحدهای صنعتی دارد.

وی با بیان اینکه چند سالی است پس از برداشت برنج براساس تجارب گذشته کاه و کلش و ضایعات آن سوزانده می شود، گفت: این موضوع باعث از بین رفتن سرمایه ملی و افزایش مصرف کودهای شیمیایی و ایجاد نا رضایتی برای بیماران تنفسی و از بین رفتن موجودات مفید داخل خاک و آلودگی ها و کم شدن مواد غذایی و کاهش قدرت حاصلخیزی خاک و کاهش دید رانندگان و افزایش بروز تصادفات و به طور کلی موجب آلودگی محیط زیست و تهید علیه بهداشت عمومی می گردد لذا با افزایش گشت های مشترک اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم یاد شده معمول تا در صورت مشاهده با تنظیم صوراجلسه و ارائه مستندات به دادسرا گزارش گردد