آمادگی کارخانجات چایسازی برای خرید برگ سبز چای از چایکاران شمال
آمادگی کارخانجات چایسازی برای خرید برگ سبز چای از چایکاران شمال

رئیس سازمان چای کشور گفت: ۳۰ کارخانه چایسازی تاکنون با سازمان چای کشور قرارداد خرید امضا کرده اند. به گزارش لاهیج دیلم ، رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون ۵۰ کارخانه چای سازی برای خرید برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران به این سازمان مراجعه کرده و ۳۰ کارخانه قرارداد خرید امضا کرده […]

رئیس سازمان چای کشور گفت: ۳۰ کارخانه چایسازی تاکنون با سازمان چای کشور قرارداد خرید امضا کرده اند.

به گزارش لاهیج دیلم ، رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون ۵۰ کارخانه چای سازی برای خرید برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران به این سازمان مراجعه کرده و ۳۰ کارخانه قرارداد خرید امضا کرده اند.

به گفته حبیب جهانساز، با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، پیش بینی می‌شود امسال سالی پرمحصول برای چایکاران گیلان و مازندران باشد و چای خشک تولیدی چایکاران شمال کشور به خوبی در بازار‌ها فروخته شود