آمار بیماران کرونایی گیلان در مرز ۶۰۰ نفر
آمار بیماران کرونایی گیلان در مرز ۶۰۰ نفر

با بستری ۱۰۶ نفر دیگر، مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های گیلان به ۶۰۳ نفر رسید. به گزارش لاهیج دیلم ، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با بستری ۱۰۶ نفر دیگر در شبانه روز گذشته، مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های گیلان به ۶۰۳ نفر رسید. به گفته فردین مهرابیان، ۱۲۲ نفر از بیماران […]

با بستری ۱۰۶ نفر دیگر، مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های گیلان به ۶۰۳ نفر رسید.

به گزارش لاهیج دیلم ، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با بستری ۱۰۶ نفر دیگر در شبانه روز گذشته، مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های گیلان به ۶۰۳ نفر رسید.

به گفته فردین مهرابیان، ۱۲۲ نفر از بیماران کرونایی گیلان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری هستند و حال ۱۲۵ نفر از این بیماران وخیم گزارش شده است