اختصاصی لاهیج دیلم ؛ جناب سخنگو ! چگونه می شود فردی که دیروز با شهردار غیر بومی مخالف بوده امروز در حمایت از مشاور غیر بومی این شهردار ، قد علم کند ؟  دنیای شما در کدام گوشه ی دنجی خلاصه می شود که نگاهتان را به دنیا چنین متفاوت می کند ؟  اگر مایل به دیده شدن هستی ، برای دادستان عزیز و مردم از ماجرای بیمه ی اماکن عمومی شهر بگو !
اختصاصی لاهیج دیلم ؛ جناب سخنگو ! چگونه می شود فردی که دیروز با شهردار غیر بومی مخالف بوده امروز در حمایت از مشاور غیر بومی این شهردار ، قد علم کند ؟  دنیای شما در کدام گوشه ی دنجی خلاصه می شود که نگاهتان را به دنیا چنین متفاوت می کند ؟  اگر مایل به دیده شدن هستی ، برای دادستان عزیز و مردم از ماجرای بیمه ی اماکن عمومی شهر بگو !

لاهیج دیلم | مدتی قبل ، که با رسانه ای شدن خبر انتصاب مشاور تهرانی شهردار لاهیجان از سوی گیل و دیلم ، انتقادات تند و تیزی از سوی افکار عمومی متوجه تیم مدیریت شهری لاهیجان گردید ، فلاح مجد ، سخنگوی شورای شهر لاهیجان ، بلافاصله در جایگاه دفاع از شهردار حاضر شده و […]

لاهیج دیلم | مدتی قبل ، که با رسانه ای شدن خبر انتصاب مشاور تهرانی شهردار لاهیجان از سوی گیل و دیلم ، انتقادات تند و تیزی از سوی افکار عمومی متوجه تیم مدیریت شهری لاهیجان گردید ، فلاح مجد ، سخنگوی شورای شهر لاهیجان ، بلافاصله در جایگاه دفاع از شهردار حاضر شده و اظهار داشت : تفکر بومی و غیر بومی در دنیای امروز منسوخ شده است .

وی در قسمت دیگری افزود : تفکرات شهردار لاهیجان ، نشان از درایت و توانمندی و کاردانی وی دارد .

فلاح مجد در ادامه ی تعاریف عجیب و غریب خود از شهردار گفت : ما شاهد بودیم که مدیریت ایشان نسبت به شهرهای همجوار ، عملکرد بهتری داشته !

صرف نظر از متن سراسر ایراد این عضو شورای شهر لاهیجان بلحاظ نگارشی و املائی ، این حجم از سرعت عمل یک عضو شورا در جایگاه سخنگو ! برای حمایت از شهردار در نوع خود شاید بی سابقه بوده است .

اگرچه بنای رسانه ی گیل و دیلم ، هرگز توجه به حواشی ایجاد شده و واکنش های صورت پذیرفته پیرامون مطالب انتشار یافته نیست .
اما به آسان گذر نمودن از کنار برخی افرادی که با تنزل جایگاه سخنگویی شورای شهر به سخنگویی یا روابط عمومی شهردار ، اعتبار و برند یک شهر را مخدوش می نمایند ، در قاموس مان نیست !

شما که روزگاری نه چندان دور ، با راه افتادن در کوچه پس کوچه ها و محلّات قدیمی شهر لاهیجان کلیپ تبلیغاتی ساخته و برند اصالت و تعلق خاطر خود به لاهیجان را بر سر رقبای انتخاباتی تان فرود می آوردی و تنها عضو مخالف انتخاب یک شهردار غیربومی برای لاهیجان بوده ای ، چه شد که ظرف مدّت ۵ ماه ، امروز آنقدر شیفته ی مدیریت و درایت این شهردار شده اید تا جاییکه برای حمایت از او در کسر ساعتی ، عجولانه اقدام به واکنش در برابر اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها می کنی؟

یعنی جایگاه این شورا چنان متزلزل گردیده که سخنگو بدون هماهنگی با رییس و اجماع سایرین ، وظیفه ی روابط عمومی شهرداری را بر عهده گیرد ؟ یا ریاست این شورا نتوانسته سخنگوی خود را توجیه کند که لازمه ی سخنگویی ، هماهنگی است ؟

و اگر هماهنگی ها نیز صورت پذیرفته باشد که وای به حال ما و بدا به حال شما ! .

جناب سخنگو …
اگر مایل به دیده شدن و مصاحبه کردن هستید برای دادستان عزیز و مردم لاهیجان از ماجرای بیمه ی اماکن عمومی شهرداری بگویید ؟

به مدعی العموم از تصویب دفترچه ی عوارضی گزارش کنید که شنیده شده در برخی از مناطق شهری چندین درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این عاقبتی جز نارضایتی عمومی و ایجاد مشکل در پی نخواهد داشت .

به مدعی العموم این شهر از پرونده ی قرار داد تله کابین احرار و ورودی و خروجی درآمد شهرداری از این مجموعه گزارش کنید .

آخر چگونه می شود فردی که با شهردار غیر بومی مخالف بوده امروز در حمایت از مشاور غیر بومی این شهردار ، قد علم کند و برای مردم لاهیجان از منسوخ شدن بومی گرایی در دنیای امروز سخن بگوید ؟
حضرتعالی کجای دنیا را دیده ای که مردم لاهیجان ندیده اند و دنیای شما در کدام گوشه ی دنجی از لاهیجان عزیز خلاصه می شود که نگاه تان را به دنیا اینگونه متفاوت می کند و لاهیجان را با دنیا به مقایسه می گذارد ؟ از آن پنجره ای که به دنیای مدرنیته نگاه می اندازید برای ما هم بگویید !

گیل و دیلم در صورت عدم انعکاس مشکلات شهری از سوی سخنگوی این شورا ، به زودی در مطالب جداگانه ای به این موارد پرداخته و از فرزندان مطالبه گر و جهادی لاهیجان می خواهد بجهت پیگیری این قبیل مسائل از دادستان مقتدر و انقلابی لاهیجان ، بجهت احقاق حقوق حقه ی مردم و حراست از بیت المال طلب استمداد نمایند