اخطار شرکت گاز گیلان به ۴۷۰ اداره و سازمان دولتی پر مصرف
اخطار شرکت گاز گیلان به ۴۷۰ اداره و سازمان دولتی پر مصرف

مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اشاره به اجرای طرح پایش روزانه مصرف گاز دستگاههای اجرایی و دولتی بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری گفت: بر اساس پایش انجام شده از ابتدای آذرماه تا کنون؛ دستگاههای اجرایی و دولتی استان بیش از ۴۷۰ مورد اخطار گرفته اند. به گزارش لاهیج دیلم ، حسین اکبر روز سه شنبه […]

مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اشاره به اجرای طرح پایش روزانه مصرف گاز دستگاههای اجرایی و دولتی بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری گفت: بر اساس پایش انجام شده از ابتدای آذرماه تا کنون؛ دستگاههای اجرایی و دولتی استان بیش از ۴۷۰ مورد اخطار گرفته اند.

به گزارش لاهیج دیلم ، حسین اکبر روز سه شنبه در گفت و گویی با بیان اینکه با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز ،مکلف هستیم به تمامی دستگاهها ی اجرایی و دولتی برای پایش دما و مصرف گاز آنها ورود کنیم،اظهار داشت: از ابتدای آذرماه تا کنون ؛ حدود هفت هزار و ۸۰۰ مورد پایش انجام شده که بر همین اساس بیش از ۴۷۰ مورد اخطار به دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی داده شد.

وی اظهار داشت: متاسفانه ۶ مورد از انجام پایش ممانعت کردند؛ ضمن اینکه مجبور به قطع گاز هشت اداره دولتی نیز بدلیل عدم توجه به اخطار های مکرر شدیم .

مدیرعامل شرکت گاز گیلان با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه گاز برای همگان گفت: بر اساس این بخشنامه، پایش مصرف گاز ادارات و دستگاههای اجرایی به صورت روزانه و مستمر تا پایان فصل سرما انجام می شود.

در حال حاضر شرکت گاز گیلان یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۲۶۶ مشترک دارد که از این تعداد؛ یک میلیون و ۶۶ هزار و ۱۵۰ مشترک خانگی، ۹۰ هزار و ۸۵۹ مشترک تجاری، ۶ هزار و ۱۵۷مشترک صنعتی، ۹۵ مشترک حمل و نقل و پنج مشترک نیروگاهی هستند