از مسافرت های غیر ضروری در شرایط امیکرون پرهیز شود
از مسافرت های غیر ضروری در شرایط امیکرون پرهیز شود

سخنگوی علوم پزشکی گیلان گفت: پرهیز از مسافرت های غیر ضروری و اجتناب از دورهمی و فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک و وسائل حفاظت فردی به ویژه هنگام تردد در اماکن عمومی مورد تاکید است. به گزارش لاهیج دیلم ،فردین مهرابیان با بیان اینکه هنوز موردی از ابتلا به سویه امیکرون در گیلان مشاهده نشده است، تصریح […]

سخنگوی علوم پزشکی گیلان گفت: پرهیز از مسافرت های غیر ضروری و اجتناب از دورهمی و فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک و وسائل حفاظت فردی به ویژه هنگام تردد در اماکن عمومی مورد تاکید است.

به گزارش لاهیج دیلم ،فردین مهرابیان با بیان اینکه هنوز موردی از ابتلا به سویه امیکرون در گیلان مشاهده نشده است، تصریح کرد: با توجه به قدرت بسیار زیاد سرایت این بیماری و بروز آن در بسیاری از استان ها از جمله استان های همجوار گیلان، بروز و شیوع این سویه در گیلان دور از انتظار نیست.

وی از مردم خواست در کنار واکسیناسیون بیش از پیش پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و گفت: پرهیز از مسافرت های غیر ضروری و اجتناب از دورهمی و فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک و وسائل حفاظت فردی به ویژه هنگام تردد در اماکن عمومی مورد تاکید است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به واکسینه شدن ۱۵.۹ درصدی گیلانی های واجد شرایط در نوبت سوم، خاطرنشان کرد: بیش از ۳۵۵ هزار نفر دز سوم واکسن خود را تزریق کردند.

مهرابیان با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۱۱۶ هزار گیلانی واکسن نوبت دوم را دریافت کرده اند، متذکر شد: ۹۵ درصد گیلانی‌های واجد شرایط نیط دز اول را زدند