افزایش قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم
افزایش قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم

قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم از نوغانداران کشور امسال افزایش یافته است. به گزارش لاهیج دیلم، عدیل سروی زرگری، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت : بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم با ۵۶ درصد افزایش ۳۳ هزار تومان تعیین شده است. او  افزود : توزیع ۴۵ هزار جعبه […]

قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم از نوغانداران کشور امسال افزایش یافته است.

به گزارش لاهیج دیلم، عدیل سروی زرگری، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت : بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم با ۵۶ درصد افزایش ۳۳ هزار تومان تعیین شده است.

او  افزود : توزیع ۴۵ هزار جعبه تخم نوغان به قیمت هر جعبه ۷ هزار و۵۰۰ تومان هم از اوخر اسفند بین نوغان داران آغاز شد که سهم گیلان ۱۶هزار جعبه است.

ئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان اینکه توزیع تخم نوغان در گیلان ، قطب نخست تولید پیله تر ابریشم ایران هم در صورت مناسب بودن شرایط جوی از اوایل اردیبهشت آغازمی شود.گفت:۳۳ درصد پیله تر ابریشم ایران در گیلان تولید می شود.

مرکز توسعه نوغان داری کشور در رشت قرار دارد