افزایش ۳۹ درصدی صید ماهی از دریای خزر در گیلان
افزایش ۳۹ درصدی صید ماهی از دریای خزر در گیلان

صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تا کنون ۵۴۴ تن انواع ماهیان استخوانی از خزر صید کرده اند. به گزارش لاهیج دیلم ، مسعود نیک پور، معاون صید و بنادر ماهیگیری گیلان گفت: صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تا کنون موفق شدند ۵۴۴ تن انواع ماهیان استخوانی را صید کنند که در مقایسه با مدت مشابه […]

صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تا کنون ۵۴۴ تن انواع ماهیان استخوانی از خزر صید کرده اند.

به گزارش لاهیج دیلم ، مسعود نیک پور، معاون صید و بنادر ماهیگیری گیلان گفت: صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تا کنون موفق شدند ۵۴۴ تن انواع ماهیان استخوانی را صید کنند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد بیشتر است.

او با اشاره به اینکه افزایش تلاش صیادان، کاهش کولاک دریا و افزایش پره کشی باعث افزایش صید در گیلان شده است، افزود: ارزش فروش ناخالص این مقدار صید ۵۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری گیلان با اشاره به اینکه ۷۲ درصد از صید امسال را ماهی کفال و ۲۴ درصد را ماهی سفید به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: از ۴۸۷ تن ماهی صید شده ۲۴۸ تن ماهی سفید، ۲۸۱ تن ماهی کفال و بقیه دیگر گونه‌ها هستند.

۴ هزار صیاد در ۴۷ تعاونی صید پره تا ۱۵ فروردین سال بعد فرصت دارند از خوان خزر روزی کسب کنند