با اکثریت آرای اعضا؛ رئیس جدید حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان انتخاب شد
با اکثریت آرای اعضا؛ رئیس جدید حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان انتخاب شد

در پنجاه و سومین جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان، فرهام زاهد به عنوان رئیس جدید این حزب در استان انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم به نقل از دیارمیرزا، در پنجاه و سومین جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان؛ فرهام زاهد با اکثریت آرای اعضا به عنوان رئیس جدید حزب […]

در پنجاه و سومین جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان، فرهام زاهد به عنوان رئیس جدید این حزب در استان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم به نقل از دیارمیرزا، در پنجاه و سومین جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان؛ فرهام زاهد با اکثریت آرای اعضا به عنوان رئیس جدید حزب در استان انتخاب شد. همچنین در این جلسه علی بزرگ‌بشر به عنوان نایب رئیس و مجتبی میرزایی به عنوان دبیر حزب انتخاب شدند.

پیش از این سهیل سجودی ضیابری به عنوان رئیس جدید این حزب فعالیت داشته است.

حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در استان آغاز کرده و انتخابات هیات رئیسه آن به طور منظم و هرساله، برگزار می شود