با حفظ سمت صورت گرفت؛ سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان منصوب شد
با حفظ سمت صورت گرفت؛ سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار گیلان، مجید هاشم پور با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ،طی حکمی از سوی استاندار گیلان، مجید هاشم پور با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان منصوب شد. هم اکنون هاشم […]

طی حکمی از سوی استاندار گیلان، مجید هاشم پور با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ،طی حکمی از سوی استاندار گیلان، مجید هاشم پور با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان منصوب شد.

هم اکنون هاشم پور به‌عنوان مدیرکل حوزه استاندار گیلان و همچنین سرپرست روابط عمومی و تشریفات مشغول فعالیت است.

گفتنی است پیش از سیدجلال سیدمحمدی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان بود که به عنوان فرماندار شهرستان صومعه سرا منصوب شد