با حکم مدیرعامل سازمان؛  دکتر محمود عاطف راد مدیرکل بیمه سلامت گیلان شد| پایان حضور جمشید محمدی
با حکم مدیرعامل سازمان؛  دکتر محمود عاطف راد مدیرکل بیمه سلامت گیلان شد| پایان حضور جمشید محمدی

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، در حکمی مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان را منصوب کرد تا دکتر محمود عاطف راد جایگزین جمشید محمدی در این سمت شود. به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ، دکتر محمد مهدی ناصحی در حکمی دکتر محمود عاطف راد را به عنوان مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان […]

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، در حکمی مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان را منصوب کرد تا دکتر محمود عاطف راد جایگزین جمشید محمدی در این سمت شود.

به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ، دکتر محمد مهدی ناصحی در حکمی دکتر محمود عاطف راد را به عنوان مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان منصوب کرد.

متن حکم مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر محمود عاطف راد

با سلامنظر به تعهد، دانش و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان» منصوب می‌شوید. تا با استفاده از توان تخصصی و ظرفیت‌های موجود استان نسبت به انجام وظایف محوله با محوریت برقراری انضباط مالی، ارتقای فرهنگ سازمانی، توسعه روابط با سایر ذینفعان عرصه سلامت، توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالا دستی به ویژه احکام مندرج در قانون برنامه ششم توسعه را در چارچوب اولویت‌های ذیل فراهم نمایید:

• مدیریت منابع، شفاف‌سازی و جلوگیری از اسراف و هدر رفت منابع
• التزام به رویکرد پیشگیری و سلامت محوری و ترغیب گیرندگان و دهندگان خدمت به تقدم این امر مهم بر درمان
• استقرار پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده، نظام ارجاع و اعمال راهنماهای بالینی
• تلاش در جهت استقرار اعتباربخشی نظام ثبت اطلاعات به منظور تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
• تقویت و گسترش خدمات سلامت مبتنی بر نظام سطح‌بندی و ارجاع
• توسعه نظام پایش و ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظام ارائه خدمات
• پیاده‌سازی برنامه راهبردی و عملیاتی در سطح استان
• تقویت و توسعه نظام تحلیل هزینه خدمات بیمه‌ای در حوزه سلامت
• ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی خدمات سلامت با پیاده‌سازی برنامه‌ها در چارچوب خرید راهبردی• توجه به ضوابط و استانداردهای بسته پایه خدمات سلامت
• توجه ویژه به مدیریت منابع انسانی و استفاده از نیروهای توانمند و کار آزموده در این حوزه
• اهتمام ویژه به آموزش و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی در حوزه پیشگیری و ارتقاء خدمات بیمه سلامت
• توسعه و نظارت دقیق بر خدمات بیمه سلامت دفاتر پیشخوان دولت در چار چوب استانداردهای مربوط

بدیهی است تعامل و ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش‌های سازمان و مدیریت عالی استان در تحقق مراتب فوق نقش مؤثری ایفا خواهد نمود. از درگاه ایزد متعال توفیقات شما را در انجام وظایف محوله مسالت می‌نمایم. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

گفتنی است پیش از این دکتر جمشید محمدی عهده دار این سمت بود