با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان؛ سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان منصوب شد
با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان؛ سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان، سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب شد. به گزارش لاهیج دیلم، ارسلان زارع در حکمی، سیامک حیدری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان منصوب کرد. سیامک حیدری معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی اداره کل امور اجتماعی […]

با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان، سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب شد.

به گزارش لاهیج دیلم، ارسلان زارع در حکمی، سیامک حیدری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان منصوب کرد.

سیامک حیدری معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دانش آموخته مقطع دکترای جامعه شناسی است