بررسی بیش از ۷۵ هزار دام در آزمایشگاه مرکزی گیلان
بررسی بیش از ۷۵ هزار دام در آزمایشگاه مرکزی گیلان

از ابتدای امسال تا کنون سلامت ۷۵ هزار دام در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی گیلان برای پیشگیری از انتقال به انسان بررسی شده است. به گزارش لاهیج دیلم ، مدیر کل دامپزشکی گیلان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۷۵ هزار دام در آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی گیلان بررسی شده است تا از بیماری‌های دام، […]

از ابتدای امسال تا کنون سلامت ۷۵ هزار دام در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی گیلان برای پیشگیری از انتقال به انسان بررسی شده است.

به گزارش لاهیج دیلم ، مدیر کل دامپزشکی گیلان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۷۵ هزار دام در آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی گیلان بررسی شده است تا از بیماری‌های دام، به ویژه بیماری‌های مشترک بین دام و انسان پیشگیری شود.

سهراب عاقبتی با اشاره به اینکه این آزمایشگاه پشتوانه تشخیص اداره کل دامپزشکی استان است، افزود: تشخیص سریع نقش مهمی در سرعت تشخیص و شناسایی عوامل بیماری زا در زمینه بیماری‌های مشترک انسان و دام دارد.

وی با بیان اینکه کنترل کیفی فراورده‌های خام دامی و نیز پایش عملکرد مراکز تولیدی و بسته بندی نیز در این آزمایشگاه انجام می‌شود، گفت: ۴۰ هزار و ۱۸۱ مورد آزمایش سرولوژی طیور، ۲۵ هزار و ۵۹۵ مورد آزمایش سرولوژی دام، ۳۵۰۰ مورد آزمایش کنترل کیفی شیمی مواد غذایی، ۳۹۸۲ مورد آزمایش کنترل کیفی میکروبی مواد غذایی و فراورده‌های خام دامی، ۴۸۵ مورد کشت میکروبی مرضی، ۵۱۹ مورد آزمون انگل شناسی، ۴۴۳ مورد تشخیص سلولی – مولکولی، ۲ مورد سم شناسی و در مجموع در حدود ۷۵۰۰۰ مورد آزمایش انجام شده است.

اداره کل دامپزشکی استان گیلان در زمینه تشخیص سریع و پایش بیماری مشترک و خطرناک تب مالت، در بیشتر شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌های تابعه استان، آزمایشگاه فعال و کارشناس آموزش دیده و خبره دارد