برنامه خاموشی برق در گیلان
برنامه خاموشی برق در گیلان

برنامه خاموشی برق به منظور پاره ای از تعمیرات اعلام شد. به گزارش لاهیج دیلم، خاموشی با برنامه به منظور پاره ای از تعمیرات در گیلان به شرح ذیل است: شنبه ۳۱/۳/۹۹   کوچصفهان : روستاههای لولمان –رشت آباد – جان اکبر – ابراهیم سرا – کوچه آیت ا… خامنه ای –جنب پمپ بنزین خطیبی  از ساعت ۸تا ۱۸ شهرستان رضوانشهر : سیابیل خوشابر از ساعت ۱۲:۳۰تا […]

برنامه خاموشی برق به منظور پاره ای از تعمیرات اعلام شد.

به گزارش لاهیج دیلم، خاموشی با برنامه به منظور پاره ای از تعمیرات در گیلان به شرح ذیل است:

شنبه ۳۱/۳/۹۹  

کوچصفهان : روستاههای لولمان –رشت آباد – جان اکبر – ابراهیم سرا – کوچه آیت ا… خامنه ای –جنب پمپ بنزین خطیبی

 از ساعت ۸تا ۱۸

شهرستان رضوانشهر : سیابیل خوشابر از ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۴:۳۰

————————————————————————————————————

جمعه ۳۰/۳/۹۹

کوچصفهان : روستاههای لولمان –رشت آباد – جان اکبر – ابراهیم سرا – کوچه آیت ا… خامنه ای –جنب پمپ بنزین خطیبی

 از ساعت ۸تا ۱۸

شهرستان رضوانشهر : روبروی سنگ شکن پونل از ساعت ۶تا ۷ صبح

—————————————————————————————————–

پنجشنبه ۲۹/۳/۹۹

کوچصفهان : روستاههای لولمان –رشت آباد – جان اکبر – ابراهیم سرا – کوچه آیت ا… خامنه ای –جنب پمپ بنزین خطیبی

 از ساعت ۸تا ۱۸

شهرستان رضوانشهر : روستای دروازبالا از ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۴:۳۰

——————————————————————————————————

چهارشنبه ۲۸/۳/۹۹

کوچصفهان : روستاههای لولمان –رشت آباد – جان اکبر – ابراهیم سرا – کوچه آیت ا… خامنه ای –جنب پمپ بنزین خطیبی

 از ساعت ۸تا ۱۸

—————————————————————————————

خاموشی سه شنبه ۹۹/۳/۲۷

شهرستان شفت : کاظم آباد از ساعت ۱۲تا ۱۳-  بده از ساعت ۱۳تا۱۴

 لشت نشاء : مناطق روستایی از ساعت ۱۰تا ۱۲

شهرستان سیاهکل : پیله باغ از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ – اسپراهان از ساعت ۱۰تا۱۱:۲۰ – لیشک از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۵