دادستان لاهیجان: زباله جمع آوری نشود تحت تعقیب قرار می گیرید
دادستان لاهیجان: زباله جمع آوری نشود تحت تعقیب قرار می گیرید

لاهیج دیلم | ابراهیم انصاری دادستان شهرستان لاهیجان در این باره گفت: با نظر به این که در موارد متعدد انباشت زباله در مسیر راه های اصلی و یا فرعی شهری و روستایی مشاهده می شود، این در حالی است که به موجب ماده ۷ از قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از […]

لاهیج دیلم | ابراهیم انصاری دادستان شهرستان لاهیجان در این باره گفت: با نظر به این که در موارد متعدد انباشت زباله در مسیر راه های اصلی و یا فرعی شهری و روستایی مشاهده می شود، این در حالی است که به موجب ماده ۷ از قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌ و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و‌ دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد.

ابراهیم انصاری افزود: لذا ضرورت دارد تا پیرامون موضوع از ناحیه متولیان امر [شهرداری،بخشداری و دهیاری ها ]اقدامات و برنامه ریزهای لازم در جهت جمع آوری و جلوگیری از انباشت زباله به عمل آید.

وی افزود: در غیراینصورت در راستای ماده ۲ و ۵ از دستورالعمل حفظ و رعایت حقوق عامه نسبت به تعقیب قضایی اقدام به عمل خواهد آمد.

دادستان شهرستان لاهیجان در پایان افزود: در عین حال راننده های خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، به موجب ماده ۲۰ از قانون موصوف علاوه بر پرداخت جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال، به یک تا ده هفته توقیف محکوم می شوند