رئیس سازمان چای کشور خبر داد: چای ایرانی در سال ۹۸ به بیش از ۲۵ هزار تن رسید
رئیس سازمان چای کشور خبر داد: چای ایرانی در سال ۹۸ به بیش از ۲۵ هزار تن رسید

رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تن چای سبز خریداری و از این میزان برداشت ۲۵ هزار و ۱۵۸ تن چای خشک استحصال شده که ۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. به گزارش لاهیج دیلم ، مهندس حبیب جهانساز گفت: بر اساس آمار روز گذشته تاکنون ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تن […]

رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تن چای سبز خریداری و از این میزان برداشت ۲۵ هزار و ۱۵۸ تن چای خشک استحصال شده که ۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

به گزارش لاهیج دیلم ، مهندس حبیب جهانساز گفت: بر اساس آمار روز گذشته تاکنون ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تن چای سبز خریداری شده که ۵۶ هزار و ۵۹۰ تن برگ سبز درجه ۱ و ۵۵ هزار و ۲۲۳ تن برگ سبز درجه ۲ بوده است.

وی افزود: از این میزان برداشت چای سبز ۲۵ هزار و ۱۵۸ تن چای خشک استحصال شده که ۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

رئیس سازمان چای کشور، ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده را ۳۰۹ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: میزان مطالبات پرداخت شده به کشاورزان نیز ۲۵۳.۷ میلیارد تومان بوده است که تاکنون ۸۲.۷ درصد آن پرداخت شده است

وی گفت: پس از پایان برداشت، به منظور به زراعی باغات چای، ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد در نظر گرفته شده که از طریق صندوق تخصصی حمایت از صنعت چای در مرحله اول به چای کاران پرداخت خواهد شد و خوشبختانه قابلیت پرداخت بیشتر و بدون سقف در مراحل بعدی وجود دارد.

جهانساز ادامه داد: با پرداخت ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات، حدود ۵ هزار هکتار عملیات به زراعی انجام خواهد شد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه باغات چای کشور قدیمی هستند و لازم است پس از ۱۸ تا ۲۰ سال کف بر شوند، افزود: عملیات به زراعی شامل انواع هرس ازجمله کف بُر، کمربُر و سربُر است و این عملیات سبب افزایش عملکرد حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصدی خواهد شد؛ همچنین افزایش کمیت و کیفیت باغات را در پی دارد