رئیس سازمان چای کشور عنوان کرد: پیش بینی برداشت ۴۰ هزار تن برگ سبز چای در چین تابستانه
رئیس سازمان چای کشور عنوان کرد: پیش بینی برداشت ۴۰ هزار تن برگ سبز چای در چین تابستانه

رئیس سازمان چای کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود در چین تابستانه امسال ۴۰ هزار تن برگ سبز چای در کشور برداشت شود. به گزارش لاهیج دیلم ،حبیب جهانساز با اشاره به اینکه چایکاران شمالی برای برداشت تابستانه برگ  سبز چای راهی باغ هایشان شدند، گفت: پیش بینی می شود، چایکاران دراین مرحله ۴۰ هزار تن برگ سبز از باغ‌هایشان برداشت کنند. […]

رئیس سازمان چای کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود در چین تابستانه امسال ۴۰ هزار تن برگ سبز چای در کشور برداشت شود.

به گزارش لاهیج دیلم ،حبیب جهانساز با اشاره به اینکه چایکاران شمالی برای برداشت تابستانه برگ  سبز چای راهی باغ هایشان شدند، گفت: پیش بینی می شود، چایکاران دراین مرحله ۴۰ هزار تن برگ سبز از باغ‌هایشان برداشت کنند.

وی افزود: چایکاران پیش از این در چین بهاره ۵۴ هزار تن برگ سبز به ارزش ۲۴۲ میلیارد تومان از باغ هایشان برداشت کردند که ۴۷ هزار و ۴۰ تن معادل ۸۷ درصد آن، درجه یک و بقیه درجه دو بود.

رئیس سازمان چای کشور در خصوص پرداخت مطالبات چایکاران، ادامه داد: با واریز ۳۶ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان در این مرحله، در مجموع ۱۸۴میلیارد تومان معادل ۷۶ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و ۵۸ میلیارد تومان باقیمانده هم به تدریج پرداخت می شود.

جهانساز تصریح کرد: گیلان و مازندران بیش از ۵۵ هزار خانوار چایکار و ۲۵ هزار هکتار باغ چای دارد و برگ سبز چای در سه مرحله بهاره، تابستانه و پائیزه انجام می‌شود