رشد بی سابقه افزایش ظرفیت پست های انتقال برق گیلان
رشد بی سابقه افزایش ظرفیت پست های انتقال برق گیلان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: در پنج ماهه اول سالجاری، ظرفیت بخش فوق توزیع پست های استان گیلان، ۹.۲ درصد افزایش یافت. به گزارش لاهیج دیلم، عظیم بلبل آبادی با اعلام خبر فوق اظهار کرد: در پنج ماه اول سالجاری، موفق شدیم پروژه های مختلفی را در بخش احداث و توسعه پست های ۶۳.۲۰ کیلوولت در مناطق جغرافیایی […]

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: در پنج ماهه اول سالجاری، ظرفیت بخش فوق توزیع پست های استان گیلان، ۹.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش لاهیج دیلم، عظیم بلبل آبادی با اعلام خبر فوق اظهار کرد: در پنج ماه اول سالجاری، موفق شدیم پروژه های مختلفی را در بخش احداث و توسعه پست های ۶۳.۲۰ کیلوولت در مناطق جغرافیایی نظیر رشت، صومعه سرا، اسالم، شفت، لنگرود، چابکسر و انزلی اجرا و به مرحله بهره برداری برسانیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان با اشاره به ظرفیت منصوبه ایجاد شده در پست ها، افزود: در پنج ماهه اول امسال با اجرای پروژه ها در بخش احداث و توسعه پست های ۶۳.۲۰ کیلوولت، موفق شدیم ۲۵۵ مگاولت آمپر به ظرفیت بخش فوق توزیع استان گیلان اضافه نماییم. به عبارتی توانستیم ۹.۲ درصد افزایش ظرفیت را در این بخش ایجاد کنیم. این در حالی است که متوسط رشد افزایش ظرفیت ایجاد شده در بخش فوق توزیع پست های گیلان در ۱۰ سال گذشته، ۳.۶ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: مقایسه این اعداد و ارقام نشان می دهد که در پنج ماهه اول امسال نسبت به ۱۰ سال گذشته، رشد ۵.۶ درصدی ظرفیت ایجاد شده در بخش فوق توزیع پست های گیلان را داشته ایم که این افزایش ظرفیت ایجاد شده، در ۱۰ سال اخیر بی سابقه و چشمگیر بوده است.