رفع تصرف زمین های حریم رودخانه در سیاهکل
رفع تصرف زمین های حریم رودخانه در سیاهکل

هزار مترمربع از زمین های حریم رودخانه در یکی از روستاهای سیاهکل از یک متصرف پس گرفته شد. به گزارش لاهیج دیلم، محمد جواد علیزاده مدیر امور منابع آب لاهیجان و سیاهکل در رابطه با رفع تصرف زمین های حریم رودخانه  اظهار کرد: هزار متر مربع از زمین های حریم رودخانه در روستای سِپُردان سیاهکل با حکم […]

هزار مترمربع از زمین های حریم رودخانه در یکی از روستاهای سیاهکل از یک متصرف پس گرفته شد.

به گزارش لاهیج دیلم، محمد جواد علیزاده مدیر امور منابع آب لاهیجان و سیاهکل در رابطه با رفع تصرف زمین های حریم رودخانه  اظهار کرد: هزار متر مربع از زمین های حریم رودخانه در روستای سِپُردان سیاهکل با حکم قضایی از یک متصرف پس گرفته شد.

علیزاده با اشاره به حفظ منابع آبی و جلوگیری از تعدی افراد به زمین های دولتی، حریم کانال های آب کشاورزی و بستر رودخانه ها افزود: با حضور ماموران انتظامی، دیوار و حصارهای اطراف این قطعه زمین تصرف شده تخریب شد