رهاسازی بچه ماهی در آب بندان‌های لاهیجان
رهاسازی بچه ماهی در آب بندان‌های لاهیجان

۲ هزار بچه ماهی در آبندان‌های لاهیجان رها سازی شد. به گزارش لاهیج دیلم، اکبر ایلدرم معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گیلان گفت: با هدف ماهیدار نمودن آب بندان‌های ذخیره آب کشاورزی بازسازی شده و ارتقاء تولیدات آبزی پروری و معیشت روستایی، تعداد ۲هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در آببندان‌های مراددهنده و رحیم آباد بخش مرکزی شهرستان لاهیجان رهاسازی شد. وی افزود: […]

۲ هزار بچه ماهی در آبندان‌های لاهیجان رها سازی شد.

به گزارش لاهیج دیلم، اکبر ایلدرم معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گیلان گفت: با هدف ماهیدار نمودن آب بندان‌های ذخیره آب کشاورزی بازسازی شده و ارتقاء تولیدات آبزی پروری و معیشت روستایی، تعداد ۲هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در آببندان‌های مراددهنده و رحیم آباد بخش مرکزی شهرستان لاهیجان رهاسازی شد.
وی افزود: در آمدزایی و استفاده از آب بندان‌ها از مهمترین مزایای پرورش ماهی گرمابی در آب بندان‌های گیلان است.