رییس سازمان چای کشور: تاکنون گزارشی از آتش سوزی برای تغییر کاربری مزارع چای نداشته‌ایم
رییس سازمان چای کشور: تاکنون گزارشی از آتش سوزی برای تغییر کاربری مزارع چای نداشته‌ایم

رئیس سازمان چای کشور گفت: آتش گرفتن مزارع چای دلیلی بر گرفتن تغییر کاربری نیست هر باغی و زمین که استعداد کشاورزی داشته باشد مشمول حفظ کاربری می‌شود. به گزارش لاهیج دیلم ،حبیب جهانساز با اشاره به سوزاندن مزارع چای در استان گیلان برای تغییر کاربری گفت: وضعیت چای کاران نسبت به گذشته رونق گرفته است […]

رئیس سازمان چای کشور گفت: آتش گرفتن مزارع چای دلیلی بر گرفتن تغییر کاربری نیست هر باغی و زمین که استعداد کشاورزی داشته باشد مشمول حفظ کاربری می‌شود.

به گزارش لاهیج دیلم ،حبیب جهانساز با اشاره به سوزاندن مزارع چای در استان گیلان برای تغییر کاربری گفت: وضعیت چای کاران نسبت به گذشته رونق گرفته است و نیازی این کار نیست.

جهانساز مطرح کرد: آتش گرفتن مزارع چای دلیل به تغییر کاربری گرفتن نیست هر باغی و زمین که استعداد کشاورزی داشته باشد مشمول حفظ کاربری می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: تاکنون گزارشی از آتش سوزی برای تغییر کاربری مزارع چای به ما داده نشده است.

وی در ادامه گفت: امکان آتش سوزی در باغ‌ها وجود دارد مانند جا‌های دیگر که براثر حادثه‌ای آتش می‌گیرد، اما برای این منظور تغییر کاربری نبوده است و تاکنون گزارشی در این خصوص نداشته ایم.

جانهساز در ادامه با اشاره به افزایش قیمت چای اظهار کرد: چای نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته است و این افزایش قیمت شامل چای ایرانی هم شده است.

رئیس سازمان چای کشور تاکید کرد: افزایش قیمت چای ایرانی به خاطر افزایش قمیت برگ سبز ماده اولیه که از کشاورز خریداری می‌شود بوده است