ساماندهی بستر و حریم رودخانه در لاهیجان
ساماندهی بستر و حریم رودخانه در لاهیجان

طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه از محل اعتبارات ملی و درآمد‌های عمومی شهرداری لاهیجان در حال اجرا است. به گزارش لاهیج دیلم، یوسف قیامتیون ، شهردار لاهیجان گفت: طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه این شهر با ۸۱ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال هزینه از محل اعتبارات ملی و درآمد‌های عمومی شهرداری در حال اجراست. او افزود: ۵۰ میلیارد […]

طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه از محل اعتبارات ملی و درآمد‌های عمومی شهرداری لاهیجان در حال اجرا است.

به گزارش لاهیج دیلم، یوسف قیامتیون ، شهردار لاهیجان گفت: طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه این شهر با ۸۱ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال هزینه از محل اعتبارات ملی و درآمد‌های عمومی شهرداری در حال اجراست.

او افزود: ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات اجرای این طرح در سفر ریاست جمهوری به گیلان اختصاص یافته است.

شهردار لاهیجان تصریح کرد: این طرح شامل دیوار بتنی برای جلوگیری از واژگونی خانه‌ها به طول ۱۴۰ متر و ارتفاع ۳ و نیم متر، دیوار سنگ و ملات برای تثبیت دیواره به طول ۵۰ متر و ارتفاع ۳ و نیم متر، ایجاد شیب پلکانی و کاشت درخت برای زیبا سازی منظر به طول ۱۷۰ متر و ارتفاع ۳ و نیم متر، اجرای دیواره گابیونی به طول ۱۶۰ متر و ارتفاع ۶ متر، اجرای دیواره بتنی به طول ۲۰ متر و ارتفاع ۴ متر، لایروبی به طول ۵۵۰ متر و عمق ۲ متر برای اصلاح مسیر و حفاظت خشکه چینی برای تثبیت بستر به طول ۱۵ متر است