سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی برای رونق بومگردی در گیلان
سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی برای رونق بومگردی در گیلان

با راه اندازی ۸۴ واحد بومگردی در گیلان برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود. به گزارش لاهیج دیلم ،مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۸۴ واحد بومگردی در گیلان مجوز فعالیت گرفته اند که با راه اندازی آن تعداد واحد‌های بومگردی گیلان به […]

با راه اندازی ۸۴ واحد بومگردی در گیلان برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود.

به گزارش لاهیج دیلم ،مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۸۴ واحد بومگردی در گیلان مجوز فعالیت گرفته اند که با راه اندازی آن تعداد واحد‌های بومگردی گیلان به ۲۰۷ واحد می‌رسد.

ولی جهانی افزود: با راه اندازی این واحد‌های اقامتی برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود.

برای راه اندازی این واحد‌های بوم گردی در گیلان ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

در حال حاضر گیلان دارای ۱۲۳ واحد اقامتگاه بوم گردی با ۶۴۳ اتاق است که حدودا ۴۸۸ نفر را مشغول کرده است