سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان منصوب شد
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان منصوب شد

محمد سیف نژاد به عنوان سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان منصوب و جایگزین منصور مولائی پور در این سمت شد. به گزارش لاهیج دیلم ،محمد سیف نژاد با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان منصوب شد. وی قبل از این انتصاب معاون نظارت مالی و رئیس خزانه […]

محمد سیف نژاد به عنوان سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان منصوب و جایگزین منصور مولائی پور در این سمت شد.

به گزارش لاهیج دیلم ،محمد سیف نژاد با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان منصوب شد.

وی قبل از این انتصاب معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان گیلان بوده است.

گفتنی است پیش از این منصور مولائی پور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان بود.

بانک ملی، اداره کل مالیاتی، بیمه ایران، اموال تملیکی، گمرگ و بورس از جمله دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان گیلان است