«سرپرست شرکت گاز استان گیلان» منصوب شد
«سرپرست شرکت گاز استان گیلان» منصوب شد

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «عیسی جمال نیکویی» را به‌عنوان سرپرست شرکت گاز استان گیلان منصوب کرد. به گزارش لاهیج دیلم ، طی حکمی از سوی مهندس چگنی؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران “عیسی جمال نیکویی” به عنوان «سرپرست شرکت گاز استان گیلان» منصوب شد

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «عیسی جمال نیکویی» را به‌عنوان سرپرست شرکت گاز استان گیلان منصوب کرد.

به گزارش لاهیج دیلم ، طی حکمی از سوی مهندس چگنی؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران “عیسی جمال نیکویی” به عنوان «سرپرست شرکت گاز استان گیلان» منصوب شد