سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شد
سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی بهمن داراب زاده، عادل سلیمانی به سمت سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شدند. به گزارش لاهیج دیلم ، بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با صدور حکمی؛ عادل سلیمانی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت […]

با صدور حکمی از سوی بهمن داراب زاده، عادل سلیمانی به سمت سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شدند.

به گزارش لاهیج دیلم ، بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با صدور حکمی؛ عادل سلیمانی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب کردند.

عادل سلیمانی در حال حاضر با حفظ سمت مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار در شرکت برق منطقه ای گیلان مشغول انجام وظیفه می باشد. همچنین وی قبل از این سمت، به عنوان مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات مشغول خدمت بود.

نادر آذرپی ، معاون طرح و توسعه برق گیلان بودند که به افتخار بازنشستگی نایل شد