شنیده ها؛ مدیرعامل مخابرات گیلان برکنار و تنزل درجه گرفت!
شنیده ها؛ مدیرعامل مخابرات گیلان برکنار و تنزل درجه گرفت!

به گزارش لاهیج دیلم ،چند روز بعد از نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت مخابرات استان،  اخبار غیررسمی حاکی از برکناری رسول آمویی از سمت مدیرعاملی مخابرات گیلان است. گفته می شود وی به سمت مجری طرح خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم (uso) در طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی مخابرات ایران منصوب شده است. امویی […]

به گزارش لاهیج دیلم ،چند روز بعد از نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت مخابرات استان،  اخبار غیررسمی حاکی از برکناری رسول آمویی از سمت مدیرعاملی مخابرات گیلان است.

گفته می شود وی به سمت مجری طرح خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم (uso) در طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی مخابرات ایران منصوب شده است.

امویی کرمانشاهی که با مخالفت گسترده مجمع نمایندگان استان و  استاندار وقت وارد مجموعه مخابرات گیلان شده بود فعالیتهایش همیشه با انتقادات فراوان روبه رو شده بود. بسیاری از مولفه های مخابراتی استان ظاهرا نه تنها روند رو به رشد دوران قبل از مدیریت وی  را طی نکرده بود که بنا به آمار  افت و ضعف در بسیاری از آنها در طول این دوره بشکل گرفته بود.در ابتدای مرداد ماه جاری نیز  عدم دسترسی بیش از ۷۰۰ مشترک مخابرات رشت به تلفن ثابت به دلیل استفاده از سوئیچ های ضعیف انتقادات از مدیریت مخابرات استان را به اوج خود رساند.

گفته می شود مهندس پارسایی معاون شبکه مخابرات منطقه گیلان شانس بالایی برای رسیدن به سرپرستی این مجموعه دارد