طی احکام جداگانه‌ای صورت گرفت؛ سه انتصاب جدید در شرکت آب منطقه‌ای گیلان | خرمی برای چه کسانی حکم زد
طی احکام جداگانه‌ای صورت گرفت؛ سه انتصاب جدید در شرکت آب منطقه‌ای گیلان | خرمی برای چه کسانی حکم زد

سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان‌های فومن و شفت، سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی و سرپرست مدیریت رودخانه‌ها و سواحل در آب منطقه‌ای گیلان منصوب شدند. به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ، طی احکام جداگانه‌ای از سوی وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، محمد صادق رجبی ماتک سرپرست مدیریت منابع […]

سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان‌های فومن و شفت، سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی و سرپرست مدیریت رودخانه‌ها و سواحل در آب منطقه‌ای گیلان منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ، طی احکام جداگانه‌ای از سوی وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، محمد صادق رجبی ماتک سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان‌های فومن و شفت، محمدرضا محبوب خیرخواه سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی و محمد مهدی اکبری سرپرست مدیریت رودخانه‌ها و سواحل در آب منطقه‌ای گیلان منصوب شدند.

در این احکام آمده است؛ انتظار می‌رود با هماهنگی، همکاری و جلب مشارکت کلیه عوامل ذیمدخل نسبت به پیگیری و اجرای وظایف زیر نظر معاونت حفاظت و بهره برداری اهتمام لازم را به عمل آورید