طی حکمی؛ یک لاهیجانی مشاور دبیر کمیته شهرهای هوشمند مجمع شهرداران آسیایی در استان گیلان شد
طی حکمی؛ یک لاهیجانی مشاور دبیر کمیته شهرهای هوشمند مجمع شهرداران آسیایی در استان گیلان شد

لاهیج دیلم | با حکم دکتر مهدی بینا دبیر کمیته شهرهای هوشمند مجمع شهرداران آسیایی ، مهندس حامد عبدالله پور کتشالی بعنوان مشاور دبیر در امور توسعه شهر هوشمند در استان گیلان منصوب شد. دکتر مهدی بینا، دانش آموخته تخصصی توسعه شهر هوشمند از Austrian Institute of Technology اتریش و دکترای کاربردی مدیریت کسب و کار […]

لاهیج دیلم | با حکم دکتر مهدی بینا دبیر کمیته شهرهای هوشمند مجمع شهرداران آسیایی ، مهندس حامد عبدالله پور کتشالی بعنوان مشاور دبیر در امور توسعه شهر هوشمند در استان گیلان منصوب شد.

دکتر مهدی بینا، دانش آموخته تخصصی توسعه شهر هوشمند از Austrian Institute of Technology اتریش و دکترای کاربردی مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران از صاحبنظران و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورمان می باشد. دکتر بینا، هم اکنون در قامت دبیر کمیته توسعه شهرهای هوشمند آسیایی در مجمع شهرداران آسیایی AMF، وظیفه هدایت آنرا عهده دار است