طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ سرپرستان معاونت آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ سرپرستان معاونت آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر کامران عزتی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دکتر حیدرعلی بالو به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند. به گزارش لاهیج دیلم به نقل از دیارمیرزا، طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر کامران عزتی، […]

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر کامران عزتی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دکتر حیدرعلی بالو به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند.

به گزارش لاهیج دیلم به نقل از دیارمیرزا، طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر کامران عزتی، دکتری تخصصی فیزیوتراپی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

ریاست دانشکده بهداشت رشت، مدیریت گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ریاست انجمن فیزیوتراپی استان گیلان از جمله سوابق اجرایی دکتر کامران عزتی بوده اند.

پیش از این، دکتر مرتضی رهبر طارمسری عهده دار این مسوولیت بود.

همچنین طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حیدرعلی بالو فوق تخصص گوارش و عضو هیات علمی دانشگاه، به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

دکتر حیدرعلی بالو، ریاست بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل، ریاست بخش اورژانس مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت، ریاست هیات مدیره کلینیک فوق تخصصی بعثت رشت، مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه و مشاور ریاست دانشگاه در امور ایثارگران را درکارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این، دکتر انوش دهنادی مقدم عهده دار این مسوولیت بود