عامل اخلال گر یادواره شهیدان ندیمی پای میز محاکمه | آیا فرد یا جریان خاصی از این بی حرمتی سود می برد؟!
عامل اخلال گر یادواره شهیدان ندیمی پای میز محاکمه | آیا فرد یا جریان خاصی از این بی حرمتی سود می برد؟!

عامل اخلال گر یادواره شهیدان ندیمی پای میز محاکمه | آیا فرد یا جریان خاصی از این بی حرمتی سود می برد؟! به گزارش لاهیج دیلم، عصر روز پنج شنبه در حین برگزاری مراسم یادواره شهیدان ندیمی و هنگام سخنرانی ابوذر ندیمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنران این یادبود خانمی به جهت برهم […]

عامل اخلال گر یادواره شهیدان ندیمی پای میز محاکمه |
آیا فرد یا جریان خاصی از این بی حرمتی سود می برد؟!

به گزارش لاهیج دیلم، عصر روز پنج شنبه در حین برگزاری مراسم یادواره شهیدان ندیمی و هنگام سخنرانی ابوذر ندیمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنران این یادبود خانمی به جهت برهم زدن مراسم قصد بی حرمتی به مجلس گرامیداشت یادواره شهدا را داشت که با هوشمندی مردم و حضور موثر نیروی انتظامی مراسم به حالت عادی بازگشت .به گزارش خبرنگار تدبیر شرق عامل اخلال درمراسم یادواره شهیدان ندیمی پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط نیروهای انتظامی ونیزتکمیل بازجویی های اولیه، بمنظور رسیدگی و سیر رویه قضایی، امروزتحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان گردید.

اما نکته حایز اهمیت آنست که در بحبوبه انتخابات مجلس و با توجه به میزبان بودن ابوذر ندیمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و کاندیدای مجلس دهم در قامت برادر شهدا این یادواره ،کدام شخص یا جریان ذی نفوذ و دارای منفعت انتخاباتی از این فرایند و موقعیت سود و بهره تبلیغاتی می برد؟! آیا مدعیان اخلاق گرایی این بار افتضاح بی اخلاقی به بار آورده اند.

بررسی ابعاد و نقاط کور این حادثه در مراجع ذی ربط و برخورد جدی با آن می تواند انگیزه های پنهان این فضاحت اخلاقی را روشن نموده تا مرهمی هر چند نا چیز بر پیکر بی جان شهدا جنگ تحمیلی و حرمتی برای بزرگداشت آنها باشد