مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد: انجام ۱۶۲۴ مورد بازرسی نوروزی تعزیرات حکومتی در گیلان
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد: انجام ۱۶۲۴ مورد بازرسی نوروزی تعزیرات حکومتی در گیلان

گیلان مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: از ابتدای طرح گشت نوروزی تعزیرات حکومتی تاکنون ۱۶۲۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی و خدماتی استان گیلان صورت گرفته است. به گزارش لاهیج دیلم ، مرتضی امینی در گفت وگویی، از فعالیت ۲۲۹ اکیپ گشت تعزیرات حکومتی در ایام نوروز خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای طرح گشت […]

گیلان مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: از ابتدای طرح گشت نوروزی تعزیرات حکومتی تاکنون ۱۶۲۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی و خدماتی استان گیلان صورت گرفته است.

به گزارش لاهیج دیلم ، مرتضی امینی در گفت وگویی، از فعالیت ۲۲۹ اکیپ گشت تعزیرات حکومتی در ایام نوروز خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای طرح گشت نوروزی تعزیرات حکومتی تاکنون ۱۶۲۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی و خدماتی استان گیلان صورت گرفته است.

وی تعداد واحدهای دارای تخلف را ۲۶۴ مورد دانست و افزود: ۱۱۵۵ واحد بدون تخلف بودند و ۲۰۵ واحد نیز تذکر دریافت کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، از تشکیل ۱۷۱ پرونده برای واحدهای متخلف خبر داد و اضافه کرد: شاهد محکومیت هشت میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۲۳۴ ریالی این واحدها بودیم.

امینی، بیشترین فراوانی تخلفات را در حوزه کالا و خدمات از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و… دانست