مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان خبر داد : آغاز واکسیناسیون پاکبانان شهرداری های استان
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان خبر داد : آغاز واکسیناسیون پاکبانان شهرداری های استان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان از آغاز واکسیناسیون پاکبانان شهرداری های ۵۲ گانه استان خبر داد. به گزارش لاهیج دیلم ،مسعود کاظمی در حاشیه آغاز واکسیناسیون پاکبانان شهرداری رشت در مرکز بهداشت توحید گفت: با تصویب ستاد استانی مقابله با کرونا، پاکبانان زحمتکش به دلیل تماس با پسماند عفونی و منابع آلودگی، در اولویت دریافت […]

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان از آغاز واکسیناسیون پاکبانان شهرداری های ۵۲ گانه استان خبر داد.

به گزارش لاهیج دیلم ،مسعود کاظمی در حاشیه آغاز واکسیناسیون پاکبانان شهرداری رشت در مرکز بهداشت توحید گفت: با تصویب ستاد استانی مقابله با کرونا، پاکبانان زحمتکش به دلیل تماس با پسماند عفونی و منابع آلودگی، در اولویت دریافت واکسن قرار گرفتند و بر همین اساس، در فاز اول ۱ هزار و ۲۳۳ دز واکسن برای این امر در نظر گرفته شد که از امروز با تزریق آن به ۴۰۰ پاکبان زحمتکش رشتی آغاز گردید.

وی افزود: در فاز اول، پاکبانان با بیماری زمینه ای و سن بالا برای تزریق در اولویت قرار گرفته اند و در فاز دوم، تمام پاکبانان استان واکسینه خواهند شد. 

وی در پایان از مساعدت استاندار، رییس دانشگاه علوم پزشکی استان و شهردار رشت جهت پیگیری مستمر برای اولویت قراردادن پاکبانان تشکر کرد