مدیرکل منابع طبیعی گیلان خبر داد: احیا و غنی سازی ۳۵۰۰ هکتار از اراضی جنگلی گیلان
مدیرکل منابع طبیعی گیلان خبر داد: احیا و غنی سازی ۳۵۰۰ هکتار از اراضی جنگلی گیلان

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، از شروع عملیات درختکاری و تقویت پوشش گیاهی در استان خبر داد و گفت: احیا، غنی سازی، حفاظت، مرمت و بازسازی ۳۵۰۰ هکتار از اراضی جنگلی استان گیلان در دستور کار قرار دارد. به گزارش گیل و دیلم ،میرحامد اختری در گفت وگویی، از شروع عملیات درختکاری و تقویت پوشش گیاهی در استان […]

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، از شروع عملیات درختکاری و تقویت پوشش گیاهی در استان خبر داد و گفت: احیا، غنی سازی، حفاظت، مرمت و بازسازی ۳۵۰۰ هکتار از اراضی جنگلی استان گیلان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش گیل و دیلم ،میرحامد اختری در گفت وگویی، از شروع عملیات درختکاری و تقویت پوشش گیاهی در استان خبر داد و اظهار کرد: جنگل کاری اقتصادی، زراعت چوب، احیا و غنی سازی جنگل های هیرکانی و احیا و اصلاح مراتع از جمله مهمترین رویکردهای طرح های تقویت پوشش گیاهی است.

وی با بیان اینکه نهالکاری از آذرماه تا اسفندماه ادامه خواهد داشت، افزود: احیا، غنی سازی، حفاظت، مرمت و بازسازی ۳۵۰۰ هکتار از اراضی جنگلی استان گیلان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، از نهالکاری مستقیم در ۳۵۰ هکتار از اراضی جنگلی استان خبر داد و تصریح کرد: همچنین ۱۲۰ هکتار جنگل کاری جدید به منظور توسعه جنگل خواهیم داشت.

اختری، با بیان اینکه از برنامه دوم توسعه تاکنون ۸۰۰۰ هکتار توسعه جنگل در استان گیلان داشتیم، خاطرنشان کرد: در طرح های توسعه جنگل کاشت گونه های بومی و نهال های سازگار مانند توسکا، انجیلی، افرا و… را مد نظر داریم.

وی با اشاره به احاله مدیریت ۱۸۰۰ هکتار از اراضی ملی استان جهت توسعه زراعت چوب، عنوان کرد: سال آینده نیز ۲۲۰۰ هکتار در دستور کار قرار دارد. همچنین ۱۳۰۰ هکتار از اراضی زراعت شده آماده بهره برداری است و از هم اکنون برای جایگزینی با شرکت های مرتبط با صنایع چوب در قالب آگهی مزایده قرارداد بستیم تا چرخه زراعت چوب ادامه داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، همچنین از تولید ۵۰۰ هزار اصله نهال مشارکتی در استان خبر داد و تصریح کرد: این نهال ها تا پایان سال به صورت رایگان در اختیار زارعین حوزه زراعت چوب و مردم قرار خواهد گرفت.