مدیرکل منابع طبیعی گیلان خبر داد: جنگل کاری ۳۵۰۰ هکتاری در گیلان/ درآمد میلیاردی زراعت چوب طی امسال
مدیرکل منابع طبیعی گیلان خبر داد: جنگل کاری ۳۵۰۰ هکتاری در گیلان/ درآمد میلیاردی زراعت چوب طی امسال

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: نیمه دوم سال گذشته از محل زراعت چوب استان، ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم که این رقم از ابتدای امسال تاکنون به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به گزارش لاهیج دیلم ، میرحامد اختری در گفت وگویی با بیان اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در برنامه ششم توسعه مکلف به اختصاص ۷۵ […]

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: نیمه دوم سال گذشته از محل زراعت چوب استان، ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم که این رقم از ابتدای امسال تاکنون به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش لاهیج دیلم ، میرحامد اختری در گفت وگویی با بیان اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در برنامه ششم توسعه مکلف به اختصاص ۷۵ هزار هکتار از اراضی ملی به زراعت چوب شده است، اظهار کرد: سهم گیلان در برش استانی این تکلیف ۶۶۰۰ هکتار بوده است.

وی با اشاره به از دست رفتن سال های ابتدایی برنامه ششم، افزود: از ابتدای سال ۹۹ آماده سازی اراضی ملی برای زراعت چوب را در ۱۸۵۰ هکتار آغاز کردیم و در سال جاری نیز برنامه ریزی برای زراعت چوب در ۲۵۰۰ هکتار انجام شده است و لذا تا پایال سال بخش عمده ای از تعهد استان را اجرایی خواهیم کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ادامه داد: نیمه دوم سال گذشته از محل زراعت چوب استان، ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم که این رقم از ابتدای امسال تاکنون به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

اختری، از واریز درآمدهای حاصل از زراعت چوب به خزانه دولت خبر داد و گفت: امیدواریم با تشکیل صندوق توسعه استان که یکی از برنامه‌های استاندار گیلان برای تامین اعتبارات طرح‌های مهم استانی است، بتوانیم این درآمدها را در استان ذخیره کنیم تا اعتبارات کافی برای طرح های جنگل کاری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه طرح های جنگل کاری با محوریت صیانت، نهالکاری، نگهداری، توسعه جنگل و زراعت چوب انجام می شود، گفت: از هم اکنون به مدت چهار ماه آینده دو میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در مساحت حدود ۳۵۰۰ هکتار در سطح استان گیلان کاشته می شود.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، با اشاره به غرس گونه های بومی همچون افرا، ون، توسکا و…، عنوان کرد: در صورت افزایش اعتبارات استانی طرح جنگل کاری و اعتبارات صندوق توسعه، هم در تولید نهال و هم در سطح نهالکاری افزایش خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه فعال شدن چرخه زراعت چوب نیاز به جنگل های طبیعی را از بین می برد، خاطرنشان کرد: نهایت برداشت ما از جنگل های طبیعی ۱۵۰ هزار مترمکعب بود و لذا طرح تنفس هیچ خدشه ای به نیاز چوبی کشور وارد نمی کند، اما زراعت چوب می تواند فشار را از جنگل های طبیعی برای قطع درختان بردارد