مدیریت زیست بومی راهکاری برای رسیدن به شرایط مطلوب تر تالاب امیرکلایه
مدیریت زیست بومی راهکاری برای رسیدن به شرایط مطلوب تر تالاب امیرکلایه

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: مدیریت زیست بومی برنامه ای برای رسیدن به شرایط مطلوب تالاب امیرکلایه لاهیجان در آینده است. به گزارش لاهیج دیلم ، منصور سربازی در گفت و گویی، با بیان اینکه دومین کارگاه مدیریت زیست بومی تالاب امیر کلایه لاهیجان به مدت دو روز ۱۴ و ۱۵ مهرماه جاری در […]

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: مدیریت زیست بومی برنامه ای برای رسیدن به شرایط مطلوب تالاب امیرکلایه لاهیجان در آینده است.

به گزارش لاهیج دیلم ، منصور سربازی در گفت و گویی، با بیان اینکه دومین کارگاه مدیریت زیست بومی تالاب امیر کلایه لاهیجان به مدت دو روز ۱۴ و ۱۵ مهرماه جاری در لاهیجان برگزار می شود، گفت: برنامه مدیریت زیست بومی تالاب ها برنامه ای است که هدف آن مدیریت تالاب برای گذر از شرایط کنونی و رسیدن آن به شرایط مطلوب در آینده است.

وی با بیان اینکه این برنامه چارچوبی را برای تصمیم گیریهای مدیریتی و اقدامات اجرایی فراهم می کند و یک دستورالعمل تعهدآور است، افزود: فردا فرایند تدوین برنامه مدیریت به صورت مشارکتی با حضور سازمانهای مردم نهاد که تحت تاثیر این مدیریت هستند و برآن اثر می گذارند، برگزار خواهد شد.

سربازی، ادامه داد: وقتی گروه های ذینفع در تدوین برنامه نقش و مشارکت داشته باشند، نسبت به آنها احساس تعلق خواهند داشت و بنابراین موفقیت برنامه تضمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب امیرکلایه را در دستور کار خود قرار داده است و مسئولیت اجرای آن را به مشاور محول کرده است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، تصریح کرد: با توجه به مشارکتی بودن فرایند تدوین برنامه و نیز لزوم کسب نظرات ذینفعان در گروههای مختلف این فرایند لازم است و بازه زمانی یکساله برای تدوین آن پیش بینی می شود.

وی افزود:طی این دوره حداقل ۴ کارگاه مشورتی یک یا دو روزه با حضور ذینفعان تالاب امیرکلایه جهت نیاز چند نشست کارشناسی برنامه ریزی برگزار خواهد شد.

سربازی، خاطرنشان کرد: این ۴ کارگاه به ترتیب شامل؛ کارگاه آغازین شامل ذینفعان و دست اندرکاران تالاب امیرکلایه ، کارگاه تحلیل مشکلات و تهیه پیش نویس اولیه مشارکت، کارگاه نهایی سازی یا تبیین ساختار سازمانی و برنامه پایش تالاب و در نهایت کارگاه زون بندی تالاب است.

وی با بیان اینکه تاکنون فرایند انجام کارگاه آغازین تشکیل شده است و ذینفعان اولیه و کلیدی و ثانویه شناسایی شده اند و نفوذ هر یک مشخص شده است،گفت: روز اول کارگاه بازدید میدانی با حضور تمامی ذینفعان برای بررسی مشکلات و چالش ها ارزش های تالاب صورت خواهد گرفت.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در روز دوم کارگاه که ۱۵مهرماه سالجاری است گروههای کاری تشریح ارزش ها و کارکردها و گروه کاری شناسایی مشکلات و تهدیدات کاری و براساس جمع بندی نظرات چشم انداز و هدف نهایی طرح مدیریت تالاب امیر کلایه تدوین خواهد شد.

سربازی گفت: برنامه مدیریت تالاب امیرکلایه که در نهایت بعد از برگزاری ۴کارگاه تدوین خوهد شد، نیازمند پشتیبانی قوی از سوی مقامات ذیربط  خواهد بود، در غیر اینصورت اقدامات نامتوازن گروههای ذیربط به پیشرفت کار و دستیابی به اهداف برنامه لطمه وارد خواهد کرد. برای تدارک چنین پشتیبانی لازم است که برنامه به تایید و امضای مقامات عالی استان و نیز مقامات ملی برسد و برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شود