مدیر منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل خبر داد: رفع تصرف اراضی دولتی در شهرستان‌های لاهیجان، سیاهکل و لنگرود
مدیر منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل خبر داد: رفع تصرف اراضی دولتی در شهرستان‌های لاهیجان، سیاهکل و لنگرود

محمدجواد علیزاده، مدیر منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل از رفع تصرف ۱۳ هزار ۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل خبر داد. به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ،محمدجواد علیزاده، مدیر منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل گفت: باتوجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری […]

محمدجواد علیزاده، مدیر منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل از رفع تصرف ۱۳ هزار ۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ،محمدجواد علیزاده، مدیر منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل گفت: باتوجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانال‌ها، بستر رودخانه‌ها و آب‌بندا‌ن‌ها و حریم دریاها) این امور با پیگیری و طرح شکایت و با احکام و دستورات صادره از سوی مقامات قضایی شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل موفق به آزادسازی ۱۳ هزار و ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی استملاکی و حرایم قانونی دولتی شد.

وی افزود: رفع تصرف‌های صورت گرفته پس از طرح شکایت توسط این امور علیه متصرفین شامل: یک مورد رفع تصرف اراضی ساحلی واقع در روستای امیر آباد بخش رودبنه به مساحت ۵ هزار متر مربع، رفع تصرف اراضی استملاکی واقع در روستای حاج سلیمه محله بخش رودبنه به مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع، رفع تصرف اراضی استملاکی واقع در روستای لاشیدان حکومتی به مساحت ۶ هزار متر مربع و رفع تصرف ۷۰۰ متر مربع از اراضی استملاکی واقع در روستای کلنگران در شهرستان لاهیجان و رفع تصرف اراضی استملاکی واقع در روستای کلامسر شهرستان سیاهکل به مساحت ۶۰۰ متر مربع بوده است.

مدیر منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در پایان اشاره کرد: تصرفات مورد اشاره از طریق دیوار گذاری، فنس کشی، نصب پایه‌های بتنی، کاشت برنج و درخت بوده است.

در شهرستان لنگرود نیز یک باب مغازه خلاف ساخت در حریم کانال آبرسانی تخریب شد.

قربانعلی پورمسیب سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود در این باره گفت: باتوجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانالها، بستر رودخانه‌ها و آببندانها و حریم دریاها) این امور با پیگیری و طرح شکایت علیه یک نفر شخص حقیقی که نسبت به تصرف و احداث مغازه در حریم کانال آبرسانی واقع در روستای رجب آباد فتیده اقدام نمود.

وی افزود: پس از رسیدگی حقوقی و با دستور مقام قضایی، مغازه احداثی تخریب و اراضی استملاکی شرکت آب منطقه‌ای گیلان رفع تصرف شد