هیات رئیسه شورای شهرستان سیاهکل انتخاب شدند + اسامی
هیات رئیسه شورای شهرستان سیاهکل انتخاب شدند + اسامی

اصغر ابراهیم نیای سیاهکلی رییس شورای شهرستان سیاهکل شد. به گزارش لاهیج دیلم ،در اجرای ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، در اولین جلسه ششمین دوره شورای اسلامی شهرستان سیاهکل ، برای انتخاب اعضاء هیئت رئیسه شورا، با اخذ رای مخفی به ترتیب ذیل : آقای اصغر ابراهیم نیای […]

اصغر ابراهیم نیای سیاهکلی رییس شورای شهرستان سیاهکل شد.

به گزارش لاهیج دیلم ،در اجرای ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، در اولین جلسه ششمین دوره شورای اسلامی شهرستان سیاهکل ، برای انتخاب اعضاء هیئت رئیسه شورا، با اخذ رای مخفی به ترتیب ذیل :

آقای اصغر ابراهیم نیای سیاهکلی: به عنوان رئیس شورای شهرستان

آقای سعید بخشی : به عنوان نائب رئیس شورای شهرستان

آقای حمیدرضا شیرینکام چوری: به عنوان سخنگوی شورای شهرستان

آقای کیانوش افراز : به عنوان منشی شورای شهرستان

آقای مرتضی محمدی : به عنوان منشی شورای شهرستان

به عنوان اعضاء هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان سیاهکل و همچنین آقای حمید رضا شیرینکام چوری با رای مخفی اعضاء به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای اسلامی استان انتخاب گردیدند.

فرماندار سیاهکل نیز در این جلسه در سخنانی بر رعایت قوانین و مقررات و انجام مصوبات در راستای توسعه ، عمران و آبادانی شهرستان تاکید نمودند.