پایان مرحله نخست چین بهاره برگ سبز چای
پایان مرحله نخست چین بهاره برگ سبز چای

بیش از ۴۸ هزار تن برگ سبز چای از اوایل اردیبهشت تاکنون از باغ‌های چای شمال کشور برداشت شد. به گزارش لاهیج دیلم ،رئیس سازمان چای کشور گفت: از هفته نخست اردیبهشت امسال تاکنون ، ۴۸ هزار و ۹۰۰ تن برگ سبز چای، به ارزش ۴۴۰ میلیارد تومان از باغ‌های گیلان و مازندران برداشت شد. […]

بیش از ۴۸ هزار تن برگ سبز چای از اوایل اردیبهشت تاکنون از باغ‌های چای شمال کشور برداشت شد.

به گزارش لاهیج دیلم ،رئیس سازمان چای کشور گفت: از هفته نخست اردیبهشت امسال تاکنون ، ۴۸ هزار و ۹۰۰ تن برگ سبز چای، به ارزش ۴۴۰ میلیارد تومان از باغ‌های گیلان و مازندران برداشت شد.

حبیب جهانساز افزود: ۴۴ هزار و ۵۷۳ تن ، معادل ۹۲ درصد چای برداشت شده در این مدت ، درجه یک و بقیه درجه ۲ است.

وی گفت: تا امروز ۱۶۴ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای خریداری شده به حساب چایکاران واریز شده است.