پس از انتشار گزارشی صورت گرفت؛ توضیحات بانک ملی گیلان در خصوص «اخراج ماهانه ۲۰ نگهبان» در گیلان
پس از انتشار گزارشی صورت گرفت؛ توضیحات بانک ملی گیلان در خصوص «اخراج ماهانه ۲۰ نگهبان» در گیلان

اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان با هیچ یک از نیروهای حفاظت شعب بصورت مستقیم قرارداد نداشته و فقط با شرکت تامین گستر، که نیروهای مزبور با آن طرف قرارداد هستند، قرارداد دارد که حسب نیاز امنیتی شعب نسبت به تامین نگهبان اقدام نماید. به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ، اداره امور شعب بانک ملی استان […]

اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان با هیچ یک از نیروهای حفاظت شعب بصورت مستقیم قرارداد نداشته و فقط با شرکت تامین گستر، که نیروهای مزبور با آن طرف قرارداد هستند، قرارداد دارد که حسب نیاز امنیتی شعب نسبت به تامین نگهبان اقدام نماید.

به گزارش پایگاه خبری لاهیج دیلم ، اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان طی اطلاعیه‌ای در خصوص گزارشی مبنی بر اخراج ماهانه ۲۰ نگهبان توضیحانی ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

در خصوص گزارش درج شده در پایگاه خبری حرف تازه مبنی بر اخراج ماهانه ۲۰ نگهبان از بانک ملی استان گیلان، به اطلاع می‌رساند:

اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان با هیچ یک از نیروهای حفاظت شعب بصورت مستقیم قرارداد نداشته و فقط با شرکت تامین گستر، که نیروهای مزبور با آن طرف قرارداد هستند، قرارداد دارد که حسب نیاز امنیتی شعب نسبت به تامین نگهبان اقدام نماید.

همچنین در دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اسناد بالادستی الزامی برای تامین نگهبان مسلح برای بانک‌ها درج نشده است و تنها در شرایط ویژه یا اضطرار، این موضوع قابلیت اجرا و پیگیری دارد.

بدیهی است با رفع نیاز ویژه شعب این بانک، نیروهای مزبور در اختیار شرکت یادشده قرار می‌گیرند تا حسب نیاز سایر اماکن و سازمان‌ها بکار گرفته شوند