پیرامون تصادفات شدید جاده ای؛ بازرسی کل گیلان با ۲ دستگاه اجرایی اتمام حجت کرد
پیرامون تصادفات شدید جاده ای؛ بازرسی کل گیلان با ۲ دستگاه اجرایی اتمام حجت کرد

اداره کل بازرسی استان گیلان به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان و شهرداری رشت تذکر جدی و هشدار قانونی داد. به گزارش لاهیج دیلم به نقل از روابط عمومی بازرسی کل گیلان اعلام کرد: در راستای اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به […]

اداره کل بازرسی استان گیلان به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان و شهرداری رشت تذکر جدی و هشدار قانونی داد.

به گزارش لاهیج دیلم به نقل از روابط عمومی بازرسی کل گیلان اعلام کرد: در راستای اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به منظور مقابله با ترک فعل و انجام وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی استان، اداره کل بازرسی استان گیلان به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان و شهرداری رشت تذکر جدی و هشدار قانونی داد.

در گزارش اداره کل بازرسی استان گیلان آمده است:

براساس یافته های آماری این بازرسی کل از مراجع ذی ربط، پیرامون مشکلات و معضلات ترافیکی و تصادفات شدید جاده ای در حد فاصل میدان گیل تا چهارراه شهر صنعتی رشت که منجر به فوت و یا جراحت شدید جاده ای هم میهنان ما شده است لذا بازرسی کل گیلان براساس وظایف و تکالیف ذاتی خود ضمن تهیه گزارش هشداری و الزام به بهبود وضعیت کنونی این محور، فرصت یک ماهه جهت اصلاح و انجام اقدامات موثر برای کاهش آمار تصادفات جاده ای در این نقاط حادثه خیز در حومه شهر رشت داد.

در انتهای این گزارش آمده است:

مسئولیت عدم اجرای این وظیفه قانونی بر عهده دو دستگاه یادشده بود و از مصادیق ترک فعل و رفتار مجرمانه تلقی می شود و هیچ عذری برای عدم اجرای این تکلیف قانونی از سوی این دو دستگاه پذیرفتنی نیست.