خطاب به شهردار و سخنگوی شورای شهر لاهیجان؛ جناب شهردار با نقد بر نقادان ، چاله چوله های شهر لاپوشانی نخواهد شد | شما ای سخنگو قیاست مع الفارق است❗
خطاب به شهردار و سخنگوی شورای شهر لاهیجان؛ جناب شهردار با نقد بر نقادان ، چاله چوله های شهر لاپوشانی نخواهد شد | شما ای سخنگو قیاست مع الفارق است❗

لاهیج دیلم | آقای شهردار استوریت برایم ارسال شد و با خود گفتم حتماخطاب شهردار رسانه هایی که ما می شناسیم ، نیست . چرا که تا جایی که می دانم، بعید است طی این شش ماهی که جنابعالی حضور دارید ، رسانه ها ریالی از شما دریافت کرده باشند ‌.در حالیکه همین رسانه ها […]

لاهیج دیلم | آقای شهردار استوریت برایم ارسال شد و با خود گفتم حتماخطاب شهردار رسانه هایی که ما می شناسیم ، نیست . چرا که تا جایی که می دانم، بعید است طی این شش ماهی که جنابعالی حضور دارید ، رسانه ها ریالی از شما دریافت کرده باشند ‌.در حالیکه همین رسانه ها همواره پای کار بودند واخبار شما را به مردم اطلاع رسانی می کردند . حتما می دانید که بدون کمک این رسانه ها ،صدا ودرخواست شما از مردم ومسئولین، حتی از اتاق شما به بیرون راه نمی یافت . حتما واقفید که اگر نبودند این رسانه ها و اگر نبود مطالبه گری آنها ، شما اقدام عاجلی در خصوص پیشگیری از غرق شدن مردم در استخر لاهیجان نمی کردید. حتما با من هم عقیده اید اگر همین رسانه ها نباشند ، شهرداری شما مملو از نیروهای سفارشی بعضی از آقایانی خواهدشد که مردم سالاری رابهانه ای قرار داده اند برای کولی سواری گرفتن از مردم.
بی شک با بنده هم صدائید اگر همین رسانه ها نباشند ، نقطه ی نظارتی در نهادی که شما سکاندار آن هستید، بسیار تنزل خواهد کرد.
البته من به شما حق می دهم ؛ چراکه در کشوری زندگی می کنیم که جایگاه رسانه در قامت یک قوه نیست ؛ زیرا برای تامین هزینه های نشریات ودفتر خود باید نیم نگاهی هم به دست دولت داشته باشند. شما گویا فراموش کرده ایدکه همین رسانه ها در کنارت بوده اند بدون هیچ چشم داشتی !

جناب شهردار در سفر اخیر رئیس جمهور، ما و عوامل تحریریه ، لحظه ای آرامش نداشتیم تا به بهترین نحو بدون دریافت ریالی از کسی، اخبار را در اختیار مردم قرار دهیم .

در نشست خبری که اخیرا برگزار کردید برنده ی نشست شما بودیدکه با حوصله ،مودبانه وتاحدودزیادی منصافانه به سوالات خبرنگاران پاسخ دادید واین خبرنگاران بودندکه همواره باشما همراه بودند. اما امروز دلیل استوری شما را درک نکردم.

و اما شما ای سخنگوی محترم شورای شهر ، مقایسه ، تعریفی دارد که نادیده گرفتن فاکتورهای آن ، بی شک راه نقد را بر ادعایتان باز خواهدنمود .

نیازی به یادآوری نیست که متمولین شرق گیلان، اکثرا به زندگی در لاهیجان تمایل دارند ؛ لذا میزان ساخت وسازهای این شهر افزون بردیگر شهرهاست .بنابراین از حیث درآمد با شهرهای همجوار قابل مقایسه نیست، ضمن آنکه سایر شهرهای همجوار یا بصورت سرپرستی اداره می شوند یا تازه دارای شهردارشده اند، این در حالیست که مردم لاهیجان -شهری که سکان آن امروز در دست شماهاست – نیز مانند همه ی آن شهرها، از کمترین حقوق حقه خود که همانا آسفالت معابر می باشد ، بی بهره هستندکه این خود درمجالی دیگر جای بحث دارد ان شاالله

علی علیپور نیاول
مدیرمسئول همای خبر

  • نویسنده : لاهیج دیلم